DE BEELDENGROEP ZELFPORTRET ALS LEGEREENHEID IS GEBASEERD OP EEN FOTO VAN EEN GROEP SOLDATEN AAN HET BEGIN VAN HUN VN-VREDESMISSIE. JONGE HONDEN, VOL BRAVOURE: MET STOERE ZONNEBRILLEN, SIGAARTJES IN DE MOND, POSEREND ALS THE

A-TEAM BIJ AANVANG VAN EEN NIEUW TV SEIZOEN EN ZONDER BESEF VAN WAT HEN TE WACHTEN STAAT. DE INNERLIJKE STRIJD VAN DE SOLDAAT OP VREDESMISSIE IS ZOWEL POLITIEK ALS MENSRECHTELIJK NOG ALTIJD ACTUEEL. KOEN DE VRIES’ BEELDEN VERTELLEN DE GESCHIEDENIS VAN WAT VOLGT: DE OFFERS VOOR VREDE, DE COMPLEXHEID VAN HET OORLOGSBEDRIJF. DIT MAAKT DAT HET ‘ZELFPORTRET ALS LEGEREENHEID’ EEN CENTRALE PLAATS IN DE MAATSCHAPPIJ VERDIENT.

The group of statues called 'Self portrait of an army unit' relates to a picture of a group of soldiers at the beginning of their UN peace keeping mission. Young blokes full of bravery with cool sun glases, smoking sigars, posing as the A-Team at the beginning of a new TV series and without any idea of what is awaiting them. The inner struggle of the peacekeeping soldier is still a topic from both a political as well as from a human-rights point of view. The statues of Koen de Vries tell the story of the next stage, the sacrifices for peace and the complexity of war. This gives the 'Selfportrait of an army unit' a prominent position in our society.Ausgangspunkt der Skulpturengruppe 'Selbstporträt als Truppeneinheit' ist ein Foto von einer Gruppe Soldaten am Anfang ihrer UN-Friedensmission. Tapfere junge Kerle und Draufgänger mit coolen Sonnenbrillen und Zigarre im Mund posieren wie das A-Team am Anfang einer neuen TV-Serie. Sie haben keine Vorstellung davon, was ihnen bevorsteht. Der innere Kampf der Soldaten auf Friedensmission ist sowohl politisch als auch aus menschenrechtlicher Sicht noch immer aktuell. Koen de Vries Skulpturen erzählen die Geschichte von dem was danach kommt: die Komplexität des Kriegsgeschehens und die Opfer, die für den Frieden gebracht werden. Dadurch verdient 'Selbstporträt als Truppeneinheit' einen besonderen Platz in unserer Gesellschaft.

Beeldengroep

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zelfportret als Legereenheid


brons
circa 40 x 32 x 52 cm

Zelfportret als Legereenheid


brons
circa 40 x 32 x 52 cm

Zelfportret als Legereenheid


brons
circa 40 x 32 x 52 cm

Zelfportret als Legereenheid


brons
circa 40 x 32 x 52 cm

Zelfportret als Legereenheid


brons
circa 40 x 32 x 52 cm

Zelfportret als Legereenheid


brons
circa 40 x 32 x 52 cm

Zelfportret als Legereenheid


brons
circa 40 x 32 x 52 cm

Zelfportret als Legereenheid


brons
circa 40 x 32 x 52 cm

Zelfportret als Legereenheid


brons
circa 40 x 32 x 52 cm

Zelfportret als Legereenheid


brons
circa 40 x 32 x 52 cm

Zelfportret als Legereenheid


brons
circa 40 x 32 x 52 cm

Zelfportret als Legereenheid


brons
circa 40 x 32 x 52 cm

ActueelHET ZELFPORTRET ALS LEGEREENHEID GEEFT RUIMTE OM OP OORLOG TE REFLECTEREN. DAARDOOR KOMT DE BEELDENGROEP GOED TOT ZIJN RECHT OP LOCATIES WAAR BELEID GEMAAKT WORDT OF DISCUSSIE GEVOERD WORDT OVER HET THEMA OORLOG EN VREDE. KENT U ZO’N LOCATIE (GALERIE, MUSEUM, MINISTERIE, INSTELLING - OOK IN HET BUITENLAND)? LAAT HET ONS, MAAR OOK HEN WETEN.
Contact

KOEN DE VRIES

www.koendevries.nl
echt@koendevries.nl
06-46 43 83 56